Advokater

Kontoret består af tre advokater: Anna Baldini, Ulla Maria Willert Bortignon og Alessandro Ceserani.

Anna Baldini

Jeg er født i Milano i 1971 og har læst Jura i Parma. Jeg har modtaget min beskikkelse i Milano i 2002 og har arbejdet i kontoret siden 2003. Jeg er indskrevet i Advokatsamfundet (Ordine degli Avvocati) i Milano.

Ulla Maria Willert Bortignon

Jeg er født i Købehavn  i 1977, men jeg er opvokset og har læst Jura i Italien. Sidste år af mine studier tilbragte jeg som stipendiat i Danmark hvor jeg forskede indenfor mit specialeemne (Alf Ross’ prognoseteori), og var i nær kontakt med Københavns Universitet. Efter kandidateksamenen fortsatte jeg med en Ph.d. i Milano i offentligret og retsteori, hvilket emne var forfatninssændringer. I denne anledning havde jeg mulighed for at forske i udlandet og få kendskab til andre retsystemer.

Jeg læser og taler italiensk, dansk, engelsk, fransk og forstår også spansk.

Jeg har været i praktik hos private advokater og Kammeradvokater i Milano og har navnlig arbejdet indenfor civil-, forvaltnings- og selskabsret og modtaget min advokatbeskikkelse (Avvocato) i efteråret 2007. Jeg er indskrevet i Advokatsamfundet (Ordine degli Avvocati) i Milano.

I de sidste år har jeg arbejdet som selvstændig advokat for danske firmaer og private i Italien. Mit område er selskabsret, ejendomsret, erstatningsret, retssagsbehandling, familieret, arveret og almindelige retsforhold for dem som bosætter sig eller dyrker erhverv i Italien. Jeg har en særlig kompetence vedrørende italienske og EU retsforhold og assisterer såvel italienske klienter med juridiske opgaver i Danmark som danske klienter, der har behov for assistance vedrørende italienske retsforhold.

Siden 2008 arbejder jeg som Juridisk Ekspert for Danmark og Italien for Dit Europa – Råd & Vink, som er en rådgivningstjeneste af EU Kommissionen for borgerne i EU.

Fra 2015 arbejder jeg også i Luxembourg. Kontakt: ulla.bortignon@gmail.com

Alessandro Ceserani

Jeg er født i Melzo i 1972 og har læst Jura i Milano. Jeg har modtaget min beskikkelse i Milano i 2004 og har arbejdet i kontoret siden 2008. Jeg er indskrevet i Advokatsamfundet (Ordine degli Avvocati) i Milano. Jeg arbejder også som forsker (Ricercatore) ved Universitet i Milano inden for Kirkeret.